CANLI| Ali Koç konuşuyor

Futbol, Genel, Haberler Kas 05, 2022 Yorum Yok

Fenerbahçe Kulübünün yüksek divan heyeti toplantısı gerçekleştiriliyor. 

CANLI AKTARIYORUZ

SAYFA DAİMA GÜNCELLENMEKTEDİR!

ALİ KOÇ’UN AÇIKLAMALARI;

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüze yakışan ve gurur veren adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu mevzuda Fazla çalışacağız, Fazla yorulacağız lakin durmak yok. Fenerbahçe, kürek şubesinde Türkiye’nin Aleni Ara en âlâ kadrosu oldu. Ne var, ne yok bütün kupaları kazandı. kutlama ediyorum. 

 


EROL BİLECİK’İN AÇIKLAMALARI

“Bu dönem UEFA’dan elde ettiğimiz gelir yaklaşık olarak 13 milyon euro. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Ekranlara çıkıp, mikrofonların önünde ‘Büyüğüz.’ demekle Aka kulüp olunmuyor. Bunu destekleyecek sayılar lazım. Dünden bugüne sayılar, muvaffakiyetler ve başkan ortada.”

KULÜP BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, kulüp borcunun 376 milyon euro olduğunu açıkladı.

FETHİ PEKİN’İN AÇIKLAMALARI
Hukuktan Mesul Yönetim Heyeti Üyesi Fethi Pekin, tüzük çalışmalarıyla alakalı bir bilgilendirme konuşması yaptı. Yönetici Fetthi Pekin’in açıklamaları şu halde:

“Bilindiği üzere spor kulüpleri insanların bir Gaye ve maksat etrafında toplandığı, toplumun toplumsal, kültürel ve ekonomik gereksinimlerine karşılık verecek niteliklere insanların toplumsallaşmasında de Kıymetli bir yere sahip Kıymetli özellikler taşır. Bu özelliğe ve taşıdığı Değerli misyona Karşın ülkemizde spor kulüplerinin mali sıkıntılarla boğuşmakta olduğu ise bilinen bir gerçektir. Elbette bu mali problemlerin değişik kaynakları var fakat en Temel sebebin gider-gelir dengesizliğinin yol açtığı aksilikler olduğu aşikâr. Bütçe açıklarının ve net Devre ziyanlarının kulüpleri varlıklarının yok olması noktasına taşıyan bir borç sarmalına soktuğu açık. Bu minvalde kulüplerin kurumsallaşması, Yönetim ve tertipte şeffaflık, mali disiplin, Denetim düzeneklerinin sıkılaştırılması Yönetim yanlışlarının önlenmesinde Aka Ehemmiyet arz ediyor. öteki yandan UEFA tarafından Financial Fair Play olarak ortaya koyulan standartlar da zati borç ve ziyan sarmalındaki kulüplerin ileriye dönük sağlıklı bir yapıya kavuşmasına matuf bir ataktı.

Hafızaları tazelemek gerekirse bilindiği üzere ülkemizde dernekler kanunu uyarınca spor kulüpleri Evvel dernek olarak kuruluyor, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yapılan tescil ile spor kulübü vasfını kazanıyordu. 26 Nisan 2022 tarihinde maddeleşen ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’ ise spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescili ile hukukî Benlik kazanmalarını sağladı. Yeniden Laf konusu kanun ile Kıymetli bir spor sanayisi gerçeğine vurgu yapılarak spor kulüplerinin dernek statüsünde varlıklarını sürdürmelerinin bölüm gerçekleriyle bağdaşmadığı tespiti yapıldı ve spor kulüplerinin farklı bir yasal düzenlemeye tabi tutulması sağlandı. Elbette bu düzenleme spor kulüplerinin kendine mahsus yapısına Müsait organlarının gelir ve masraf idaresinin, mali düzeneklerinin, tesisi ve işletme tertibinin, hesap ve borçlanma kontrollerinin de gözden geçirilmesini gerektirdi.

Artık var düzenleme hem spor faaliyetinde bulunmak üzere bir spor kulübüne bağlı halde hem de spor kulübünden farklı olarak spor anonim şirketi kurulabilmesine İmkan getirmektedir. Kısaca sporda şirketleşmenin ve kurumsallaşmanın yasal çerçevesi oluşturulmuştur. Bu çerçeve içerisinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin aktif bir biçimde denetlenebilmesi için kontrol sistemleri kurulmuş, beyanname Eda yükümlülüğü ile bütçe ve harcama prensipleri getirilmiştir.

Öte yandan spor kulüplerinin yansı Dizi spor federasyonlarına ait de düzenlemeler getirilmiş, toplantı ve karar Kafi sayıları yöneticilerin hukuksal ve cezai sorumlulukları üzere mevzularda Değerli adımlar atılmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kurum ve vazifeleri hakkında kanunda da değişikliklere gidilmiştir.

Tüm bu gelişme ve değişimler karşısında elbette Fenerbahçe’nin de var tüzüğüyle ilerlemesi, değişikliklere kayıtsız kalması düşünülemezdi. Temelinde Kulübümüzün tüzük metni tadili için 2018’den bu yana hukuk departmanımız başta olmak üzere ilgili üniteler ve danışmanlarımız ile ağır çalışmalar yürütmekteydik. Çalışmalarımızın Temel maksadı bir yandan spor sanayisindeki gelişmeleri yakalamış, şeffaf, çağdaş, çoğulcu demokrasi temelli, sade ve anlaşılır bir metin oluşturmak, öbür yandan da getirilen mali ve tüzel kriterlerle uyumlu teknik ihtiyaçları karşılayan bir Bina ortaya koymaktı. Çalışmalarımız sonucunda bir taslak hazırladık ve bütün kurullarımızla Birlikte bir yol haritası oluşturduk. Belirlediğimiz tarihler çerçevesinde taslak metni Evvel Kulübümüz bünyesindeki idari heyetlerin üyelerine akabinde siz YDK üyelerimize ve Son Kulübümüz Kongre Üyelerinin bilgi ve incelemesine sunmayı planlıyoruz. Maksadımız sizlerin takviyesini ve fikrini alarak tüzük metnimizi çağın gereklerine ve aktüel mevzuatın kurallarına Müsait halde en son haline getirmek ve Kulübümüzün gereksinimlerini karşılar bir metin ortaya çıkarmaktır.

Az Evvel belirttiğim üzere çıkarılan kanun ile spor kulüplerinin kuruluşu, organları, mali yükümlülükleri ve kısıtlamaları ile yöneticilerinin sorumluluklarına ait esaslı düzenlemeler getirilmiş olup spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine tüzüklerini ve yapılarını uyumlu hale getirmeleri için tanınan mühlet 1 yıldır. Bu bağlamda Kulübümüz tüzük metnini bu mühlet içerisinde kanunun getirdiği değişikliklerle uyumlu hale getirmemiz ve Kulübümüzün işleyişini bakanlığın belirlediği temellere nazaran düzenlememiz icap etmektedir.

Hasılı Kulübümüz gereksinimlerini karşılamak ve var tıkanıklıkları gidermek hedefiyle başlattığımız Tüzük Metni Tadil Çalışmaları, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile Bir arada mecburilik haline gelmiş, hazırlıkların ivme kazanması kaçınılmaz olmuştur. Sonuçta Kulübümüz 26 Nisan 2023 tarihine kadar yürürlükteki tüzüğünü Özellikle mali bahisler bakımından tadil etmek zorundadır. Bu tadil sürecinde topluluğumuzun dayanağının ve kongre üyelerimizin faal iştirakinin Aka Ehemmiyet arz ettiği malumunuzdur. Bizim de inancımız her Vakit olduğu üzere bu süreçte topluluğumuzu Fenerbahçemize tam takviye sağlayacağı istikametinde olup katkı sağlayacak her türlü görüş, Teklif ve yoruma Aleni olduğumuzu belirtiyor; tüzük taslağımızı en kısa müddette sizlerle paylaşma ve tadil sürecini neticelendirme temennisiyle hepinizi hürmetle selamlıyorum.”

Fenerbahçe’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı müracaatı hatırlatan Fethi Pekin kelamlarını şu halde sürdürdü:

“Geçtiğimiz günlerde Değerli bir gelişme oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bir müracaatımız oldu. Birçoğunuzun hatırlayacağı üzere 2020 yılında periyodun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lideri Nihat Özdemir tarafından 2010-2011 dönemine dair yapılan ve kabul edilemeyecek mahiyetteki açıklamalar sonucunda Kulübümüz ve Sayın Liderimiz tarafından kendisine cevaben açıklamalarda bulunulması üzerine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) Sayın Liderimize ve Kulübümüze, sportmenliğe muhalif açıklamalar argümanıyla Nakit ve hak mahrumiyeti cezaları verilmiş, tahkim konseyi tarafından da anılan karar 19 Haziran 2020 tarihinde onanmıştır. Yeniden benzeri formda ilgili tarihte Yönetim Şurası Üyemiz olan Sayın Alper Pirşen hakkında da bir derbi karşılaşması öncesi rakip kadro yönetimcilerinin yarış hakemiyle ilgili itham ve açıklamalarına yanıt vermesi üzerine TFF Tahkim Şurası 12 Aralık 2020 tarihinde PFDK tarafından verilen ve misal içerikli ceza tayini kararını onamıştır. TFF tarafından her iki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. hususuyla teminat altına alınmış ‘Düşünceyi İzah hürriyeti’, birebir vakitte Avrupa İnsan Hakları Kontratının adil yargılanma hakkını garanti altına Meydan 6. Unsuru ve Anlatım özgürlüğünü teminat altına Meydan 10. Unsuru ihlal edilmiştir. Bunun üzerine Kulübümüz nezdinde çalışmalar başlatılmış ve her iki Tahkim Konseyi kararlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği İç hukuk olmamasından sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde müracaatlar yapılmıştır. AİHM süreçlerinin bir modülü olarak her iki başvurumuzla da ilgili AİHM yargılamasının olağan prosedürü kapsamında çekişmeli yargılamaya geçilmeden tarafların uzlaşmaya Davet edilmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti her iki evrak kapsamında AİHM Mukavelesinin 6. ve 10 unsurlarının ihlal edildiğini kabul ederek tazminat olarak hem ölçüler bir ziyanları hem ölçülemeyen ziyanları hem de yargılama esnasında yapılan masrafları karşılayacağını taahhüt etmiştir.

Konuyu en başından beri Aka hassasiyetle takip eden Yönetim Heyetimizin görüşleri doğrultusunda Kulübümüz her iki belgede da uzlaşmayı son olarak kabul etmiştir.

Açıklamalarımızdan da görüldüğü üzere temennimiz müracaatlarımız sonucu varılan uzlaşmanın da bundan bu türlü ne Kulübümüzü, ne Öbür kulüpleri yahut futbol dünyasının paydaşlarını, ne de devletimizi bir Kez daha TFF uygulamaları yüzünden maddi ya da manevi rastgele bir ziyana uğratmayacak biçimde sonuçlar doğurmasıdır.

Söz konusu uzlaşıda hareketle var ve istikbal TFF Yönetim ve şuralarının devletimizin değerli tavır ve iradesine halel getirecek sübjektif, gayri tüzel kararlardan kaçınacağını beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle hususa adil ve süratli tahlil getirerek spor topluluğuna en süratli bildirisi vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir Sefer daha samimiyetle teşekkürlerimizi sunarım.”

Son olarak Ödenti borcu olan üyeler için bir İlan yapan Pekin, kelamlarını şu halde tamamladı:

“Yaklaşık 8 bin Tane Kongre Üyemizin Ödenti borcu bulunmakta. 3 sene ve üzeri Ödenti borcu olan Üye sayımız yaklaşık 3200. Yani Yekün Kongre aza sayımızın yaklaşık %10’una tekabül eden bir sayı. Kulüplerin en Aka gelir kaynaklarından biri Ödenti gelirleri olduğu için bu hususa hassasiyet gösterilmesini, rica ediyorum. Bu Kongre Üyelerimizin Özellikle 3 sene ve daha Çok mühletle borcu olanların üyelik bilgilerinin de Kulübümüzde aktüel olmadığı tespit edilmiştir. Bu bilgilerin güncellenmesi ve borçların ödenmesini istirham ediyorum.”

BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN’IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Kasım Ayı Yüksek Divan Heyeti (YDK) Olağan Toplantısı’nda Yönetim Konseyi aktiflik Raporunu okudu:

“Sayın Yüksek Divan Heyeti Liderim, Sayın Liderim, Hürmet değer Yönetim Konseyi Üyelerim, Pahalı Yüksek Divan Heyeti üyelerimiz ve ekranları başından bizleri takip eden Aka taraftarımız… Hepinizi hürmet ve sevgiyle selamlıyorum.

2022 yılının nihayet Olağan Yüksek Divan Heyeti Toplantısında, yeni döneme Derhal derhal her branşta hoş başlangıçlar yapmış olmanın memnunluğu içindeyiz.

bütün ekip sporlarımızda döneme başladığımız, stadyumdan salonlara koşturduğumuz, olimpik atletlerimizden gelen haberlerle gururlandığımız, Türkiye’nin en Aka spor kulübü olarak rekabetçi kimliğimizi ortaya koyduğumuz üç aylık bir mühlet geride kaldı.

Sportif karnemizle başlamadan Evvel geride bıraktığımız periyoda dair iki Özel Ayraç açmak istiyorum.

Birinci olarak; mesleğinde Olimpiyat İkinciliği, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ulusal boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Karadağ’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda ikinci Kez bize altın madalya sevinci yaşatarak Aka bir muvaffakiyete imza attı. Buse Naz ayrıyeten ülkemize bu şampiyonadaki Biricik altın madalyayı kazandıran atlet oldu. Topluluğumuz ismine kendisini kutluyor, bizi bir Kez daha gururlandırdığı için teşekkür ediyorum.

diğer Özel Ayraç ise Sarı Meleklerimiz için! Spor Toto Bayanlar Şampiyonlar Kupası’nda 2022-2023 döneminin şampiyonu Fenerbahçe Opet Bayan Voleybol Ekibimiz oldu! Daha Evvel 3 Kez bu kupayı müzemize getiren Grubumuz, VakıfBank’ı 3-0 yenerek 4. Sefer kupanın sahibi oldu ve döneme mükemmel bir başlangıç yaptı. Grubumuzu kutlama ediyorum! Bu sene hiç elbet ki onların maçlarını Aka bir heyecan içerisinde izleyeceğiz.

Kıymetli Yüksek Divan Konseyi Üyeleri,

Erkek futbol kadromuzda, hocamızın ve futbol şubemizin planlamaları doğrultusunda geçirdiğimiz transfer sürecinin akabinde Spor Toto Üstün Lig ve Avrupa Ligi’nde yüksek bir form grafiği yakalayan kadromuz, topluluğumuzu Fazla Mesut eden bir performans gösterdi. Kadromuz, Spor Toto Muhteşem Lig’de 11 maçta topladığı 26 puanla, bir maç eksiğine Karşın başkan pozisyonda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi B Grubu’ndaki maçlarını namağlup 14 puanla başkan tamamlayan grubumuz, Mart 2023’te oynanacak nihayet 16 çeşidine ismini yazdırmayı başardı. Topluluğumuzun Ebedi dayanaklarıyla yürüdükleri yolda grubumuzun muvaffakiyetlerinin devamını diliyorum!

Futbol Kadromuzla ilgili bizim için Fazla Kıymetli olan bir projeye dair sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu dönem konut sahibi olduğumuz bütün maçlarda futbolcularımızla seremoniye çıkan çocuklarımızla ilgili “Fenerbahçe bir hayaldir çocuklar için gerçekleşen” diyerek toplumsal mesuliyet odaklı bir projeye imza attık. Dönem başından beri her maç, farklı sivil cemiyet kuruluşlarıyla Amel birliğimiz sonucu, dezavantajlı olan yaklaşık 14 çocuğun bu heyecanı yaşamalarına İmkan sağlıyoruz. Buna ek olarak; yaşıtları üzere fiziki olarak stadımıza gelemeyen, tedavi altında olan çocuklarımızı da ülkemizde bir birinci olarak tablet yardımıyla bu heyecana ortak ediyoruz. O çocuklar hastane ya da mesken ortamında Tekrar çubuklu formamızı giyiyor, o heyecanı burada olan bütün çocuklarla ve milyonlarla paylaşıyorlar.

Utku, Eray, Mehmet Emre bu isimlerden yalnızca bazıları…

Heyecanına ortak olduğumuz bütün bu çocukların en kısa vakitte güzelleşmesini ve fiziki olarak da onları stadımızda ağırlamayı bekliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; her Vakit çocukların yanında olmaya, onların hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

diğer branşlardaki 3 aylık faaliyetlerimizi detaylı bir formda anlatmak ismine, şube sorumlularımız sizler için görüntüler hazırladı. Artık kelamı onlara bırakıyoruz…

Şube sorumlularımıza, detaylı bilgilendirmeleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Burada sportif faaliyetlerimize dair iki farklı Ayraç açacağım:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Ekibimiz, hem Türkiye Ligi’ne hem de EuroLeague’e Fazla güzel başladı. Oyunu ve gayretiyle hepimizi Mesut ediyor. Hocamız ulusal ekipten geç gelmesine Karşın nizamını Fazla süratli kurdu, orada da tıpkı futbolda olduğu üzere takımdaşlık ve hoca faktörü üst düzeyde. Kadromuza, hocamıza muvaffakiyetler diliyorum, yollar Aleni olsun.

Geçtiğimiz günlerde, ülkemizin birinci basketbol müzesini, topluluğumuzun Bedelli isimlerinin ve Özel konuklarımızın iştirakleriyle açtık.

Fenerbahçemizin tarihe iz bırakan, lokomotifi olan muvaffakiyetlerini, tarihini, kıssasını en hoş biçimde anlatan bu müze, hem Ülker Arena’nın ruhu olan, yaşayan bir role bürünmesini sağlayacak hem de geleceğimizin basketbol gayelerine Fer olacak.

Fırsatı olan her üyemizin, taraftarımızın kesinlikle burayı görmesini öneriyorum.

Ayrıyeten geleceğimiz olarak nitelediğimiz, nihayet yıllarda yaptığımız atılımlarla bir çekim merkezi haline gelen Fenerbahçe Futbol Akademimiz bu dönem prestijiyle yeni bir vizyon ortaya koydu ve ‘Her ay bir turnuva’ ismiyle projeyi hayata geçirdi.

Türk futbol altyapısına katkı sağlamak, ülkemizin çocuklarının elinden tutmak, onlara maç oynama fırsatı vererek gelişimlerini desteklemek emeliyle başlattığımız proje kapsamında şimdiye kadar iki turnuvayı geride bıraktık. Eylül ayında U10 Semih Şentürk, Cumhuriyeti Bayramımızda ise U11 Cumhuriyet Turnuvası’nı amatör kulüplerin iştirakiyle gerçekleştirdik. İki turnuvada 732 çocuk yaklaşık 1600 veli ve 30 farklı amatör kulübü Konuk ettik. Turnuvalarda uzunluk gösteren 8 çocuğumuzu akademimize kazandırdık. Hem velilerden hem de iştirakçi kadrolardan epeyce Kıymetli dönüşler aldık. 16 Kasım’da projenin üçüncü ayağını başlatıyoruz. Kulübümüzün sembol ismi gerek beyefendi kişiliği gerekse sporculuğuyla eşsiz bir pozisyonda bulunan ‘Sinyor’ Can Bartu’nun ismini verdiğimiz Memleketler arası U11 Can Bartu Turnuvası, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde gerçekleştirilecek. Dünyaca Ünlü Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Villareal kulüpleri ile Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Altınordu, CSKA Sofya ve Neftçi Bakü üzere değerli takımların yer alacağı turnuvada U11 Kadromuz da gayret edecek.

Saygıdeğer Yüksek Divan Konseyi Üyeleri,

Sportif gayelerimizi gerçekleştirmek ve Mevcut olduğumuz her kolda rekabetçi kimliğimizi koruyabilmek için Kulübümüzün sürdürülebilir bir iktisada sahip olması Fazla değerli. Bu doğrultuda taraftarlarımızın gösterdiği teveccühün yanı Dizi sponsorluk muahedeleri Kıymetli yer tutuyor.

Geride kalan üç aylık süreçte, bu kapsamda ortamıza yeni katılan Amel ortaklarımızdan bahsedeceğim.

Petrol Ofisi ile başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen dönem, Olağan Seçimli genel Konseyimizde sizlerden aldığımız yetkiyle Fenerbahçe Bayan Futbol Grubumuzu kurduk ve Bayanlar Üstün Ligi’nde birinci dönemimizi tamamladık. Petrol Ofisi ile imza attığımız Değerli Amel birliği kapsamında gösterdiği performansla bizleri gururlandıran Grubumuz, bu dönem Fenerbahçe Petrol Ofisi ismiyle çaba ediyor. Petrol Ofisi ayrıyeten göğüs sponsoru olarak da formamızda yer alıyor.

Geçen dönem Bayan Futbol Kadromuzun forma göğüs sponsoru ve basketbol kadrolarımızın da sponsorlarından biri olan Alagöz Holding, bu dönem Bayan Basketbol Kadromuza İsim sponsoru oldu. Grubumuz, 2022/23 dönemi prestijiyle ‘Fenerbahçe Alagöz Holding Bayan Basketbol Takımı’ ismiyle çabasını sürdürüyor. Ayrıyeten Fenerbahçe Alagöz Holding Bayan Basketbol Kadromuzun Resmi Sponsorları ortasına Yükselen Çelik de forma sırt sponsorumuz olarak katıldı. Yükselen Çelik’e de ailemize beğenilen geldiniz diyoruz.

Kurulduğu birinci günden bu güne Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde şampiyon olarak Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselme başarısı gösteren ve Fenerbahçe basketbolunun geleceği için Kıymetli bir proje olan Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Kadromuz, DS Energy ile yapılan Amel birliğinin akabinde 2022-2023 döneminde TBL’de Fenerbahçe Koleji DS Energy Erkek Basketbol Ekibi ismiyle yer alıyor. Solarçatı ise kol yanı sponsorumuz olarak formamıza eklenen yeni bir marka oldu.

Geçtiğimiz dönem Amel birliğine başladığımız bir öteki marka Safiport ise bu dönem Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague maçlarında forma önü sponsoru olarak yer alacak.

Tekerlekli İskemle Basketbol Muhteşem Ligi’nde geçtiğimiz dönemi şampiyonlukla tamamlayan ve bize Aka gurur yaşatan Fenerbahçe Tekerlekli İskemle Basketbol Ekibimiz da bu dönem İsim sponsoru ile uğraş edecek kadrolarımızdan bir tanesi. Kadromuz, 2022-2023 dönemi prestijiyle Fenerbahçe Göksel Çelik ismiyle ligde yer alıyor.

Erkek Futbol Grubumuzda, geçen sezonki sponsorlarımıza ek olarak ortamıza Pasha Group katıldı. Yeni Amel ortağımız, futbol kadromuzun ikinci şort sponsoru oldu.

Voleybol gruplarımızda As Spor bünyesinde aktiflik gösteren spor markası Joma, resmi forma ve Eser tedarikçisi olarak katıldı.

Joma, 2022/2023 Voleybol dönemi boyunca Fenerbahçe Opet Bayan Voleybol Grubumuzun ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Ekibimizin teknik Eser sponsorluğunu üstlenecek. Sanmar da Bayan Voleybol Grubumuzun sırt sponsoru olarak ortamıza katıldı.

Sendeo ise, “Resmi Kargo Taşıma Sponsoru” olarak ortamıza katılan Amel ortağımız oldu. Birinci günden itibaren yanımızdan olan değerli Amel ortklarımız Avis, Aygaz, Nesine, Ülker, Opet, HDI Sigorta, Tüpraş, Beko ve MSC’ye bir Kez daha huzurlarınızda Ebedi teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıyeten sizlerle paylaşmak istediğimiz bir öteki mevzu da ülkemizdeki sportif tesisleşmeye öncü ve Örnek olan stadımız hakkında. Bu döneme, Fenerbahçemizin büsbütün kendi imkanları ve topluluğunun dayanağı ile yapmış olduğu Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin çatısını büsbütün yenileyerek başladık.

Bununla ilgili sizlere hem stadımızın ruhunu hem de yapılan çalışmaya dair bilgi verecek bir içerik hazırladık. (Stadımız ile ilgili görüntü salonla paylaşılır).

Bu görüntüde da belirttiğimiz üzere; stadımızda yeni öyküleri daima Birlikte yazacağız inşallah! Stadımızın çatısının üretiminde Bir arada çalıştığımız Try ve Temsan şirketlerine ve sürecin maddi tarafında yanımızda olan Ülker’e farklı bir Ayraç açarak teşekkürlerimizi sunuyorum.

Stadımızdaki bir diğer yenilik de Maraton Tribünü’nde bulunan Fenerium mağazamızda olacak. Çağdaş bir yüze bürünmesi, yaşayan bir Meydan olması, taraftarımıza pek Fazla tecrübe sunması için çalışmalarına başladığımız mağazamız, yeni yılda, yeni yüzü ve mimari dizaynıyla taraftarlarımızla buluşacak. Bayrak mağazamız olan Maraton Fenerium’un yenilenme sürecinde stadımızın Fenerim Tribünü tarafında bulunan Fenerium taraftarlarımızı ağırlamaya devam edecek.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizle ilgili bir bilgilendirme yapacağım: Kulübümüzün atlet fabrikası olarak tanımladığımız Dereağzı Tesislerimizde bir yapılanma, düzenleme çalışması başlatmıştık. Bu çerçevede, üyelerimiz için de yeni bir lokal alanı açtık. Bu Meydan ile ilgili bilgilendirmeyi 3 Kasım’da bütün resmi mecralarımızdan ve üyelerimize gönderdiğimiz SMS’ler ile yaptık. Konforlu bir Meydan olması için pek Fazla ayrıntısı düşünerek tesis etmeye çalıştığımız bu alanda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bir Sefer daha vurgulamak istiyorum.

Geçtiğimiz hafta Yurt içinden ve Yurt dışından 106 derneğimizle bir arya geldik. Derneklerimize dair yeni yapılanmamız ve daha kurumsal bir kimliğe sahip olmaları için atmak istediğimiz adımlarımızı anlattık. Fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıyeten kulübümüzün gündemindeki bahislere dair tüzüğümüzde yaptığımız çalışmalar hakkında derneklerimizi ayrıntılı biçimde bilgilendirdik. Birlik ve beraberlik odağında geçen bu buluşmaya katılan bütün derneklerimize teşekkür ediyorum. Derneklerimizin bizim için değerini her fırsatta lisana getiriyoruz, bugün bir Sefer daha vurgulamak istiyorum.

değerli üyelerimiz, her toplantıda kesinlikle bahsettiğimiz dijital dönüşüm, dijital dünyada Mevcut olma ve gelir kaynakları yaratma konusundaki adımlarımızdan bahsetmek istiyorum.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yeni nesil fantezi futbol oyunu Scouthub ile 3 yıllık partnerlik mutabakatına imza attık. Kulübümüz muahede kapsamında Scouthub’ın stratejik partneri olarak konumlanacak.

Erkek Futbol Kadromuzun forma göğüs sponsoru Avis’in katkılarıyla, Türkiye’de bir spor kulübü olarak bir birincisi gerçekleştirdik.

Avis, Fenerbahçemizin yeni dönem formasını Metaverse Decentraland -Otokoç Metazone’da inşa ettiği, Metaverse’de yapılmış en Aka forma ile tanıttı. Bir öteki adım ise Fenerbahçemizin koleksiyonluk kartlarını basılı ve dijital kart platformu Mythos Cards’ın resmi sitesi mythos.cards üzerinden satışa çıkarmak oldu.

Mythos Cards ile yapılan mutabakat sonucunda taraftarlarımız, Özel olarak tasarlanan, imzalı, hudutlu sayıda ve 29 TL’den başlayan Müsait fiyatlarla toplanabilecek koleksiyonluk kartları bu platformdan satın alabiliyorlar.

Bir Değerli bahis da, dijitalleşme adımlarımızın en Değerli kesimlerinden biri olan YouTube Katıl ile ilgili.

Futbolcularımızı, grubumuzun ruhunu, deplasman kıssalarını, en yakından paylaştığımız, kimsenin görmediği ve bilmediği ayrıntıların yer aldığı içeriklerin olduğu platformumuz… Bildiğiniz üzere, şu anda YouTube’da Türkiye’nin 2.350.000 ile en Fazla aboneye sahip spor kulübüyüz. YouTube Katıl’da da 50.000 abonemizle, geçtiğimiz aylarda bir milyon TL’lik geliri aşarak yeni bir rekora imza attık.

Saygıdeğer Yüksek Divan Şurası Üyeleri,

Kulübümüzün devam eden türel süreçleri hakkında Fazla kısa bilgi vermek isterim:

3 Temmuz Kumpasının mağduru Kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu’na açtığı tazminat davasının ön inceleme duruşması 22 Eylül 2022’de görüldü. Bu duruşmada, mahkeme tarafından öncelikle, davalı TFF’nin 2. Sefer yapmış olduğu reddi hâkim talebi, “bu talebin yargılamayı geciktirme maksadı taşıdığı” gerekçesiyle Geri çevrildi. Ayrıyeten davalı TFF’nin Laf konusu davanın genel mahkemelerde açılamayacağı ve huzurdaki uyuşmazlığın lakin tahkim nezdinde çözümlenebileceği tarafındaki itirazı da reddedildi. Belgenin bir sonraki duruşması 6 Aralık 2022 tarihinde saat 11.00’de yapılacak. Sizlerin teveccühüyle bu misyona gelen Yönetim şurası olarak Fenerbahçemize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında ve takipçisi olacak, hukuk uğraşımızı bütün kararlığımızla sürdüreceğiz.

Pahalı Fenerbahçeliler,

Prensipleri ve varlığı Cumhuriyetimizle İç içe geçmiş Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ulusal bayramlarımız bizim için Fazla kıymetlidir.

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı vesilesiyle bu çatı altında Özel bir Faaliyet düzenledik. Aka zaferimizin 100. yılını Aka bir coşkuyla ve gururla kutladığımız günde, Liderimiz Ali Y. Koç, Yüksek Divan Heyeti Liderimiz Uğur Dündar, reis Vekilimiz Erol Bilecik ve Yönetim Konseyi Üyelerimizle ’30 Ağustos Zafer Bayramı’ panelinde sizlerle bir ortaya geldik.

Bu dönem, yola Cumhuriyetimizin 100.yılında her kulvarda tepeyi hedefleyen bir anlayışla yola çıktık. ‘Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe’ mottosuyla Ülkemizin temeli olan Cumhuriyetimizin 99. kurum yılında, 100. yılın heyecanını yaşamaya, bu doğrultuda adımlar atmaya başladık. Kulübümüzün her koridorunda, her salonunda, ofisinde, alanında bu ruh hissedilsin, o coşku içimize sinsin istedik.

Yakın vakitte, bu çalışmalarımızın ve konseptimizin temsili olan ‘Cumhuriyetin Feneri’ sloganımızı ve Cumhuriyetimizin 100. yılına Özel logomuzu tanıttık.

Size bu logonun ortaya çıkış kıssasını Fazla kısa anlatmak istiyorum.

Logomuza hayat veren şahıs Sevgili Cem Akar.

Kendisi Fazla âlâ bir Fenerbahçeli. İki dönemdir istekli olarak voleybol kadrolarımızın formalarını tasarlayan, Vakt-i Fener tablomuzun da logosu iç bütün görsel çalışmalarına hayat vermiş olan, topluluğumuzun Fazla Pahalı bir ismi. 100. Yıl armamız konusunda şubat ayından itibaren kendisiyle bir istişare süreci başlattık. Kendisi bize mart ayında bu şahane logo tasarımı ile geldi. Liderimiz ve Yönetim Heyetimizle yaptığımız görüşmeler sonucu logomuz bugünkü halini alarak ortaya çıktı. Ne Mesut ki, bizim ta aylar Evvel başlattığımız çalışmayla ortaya çıkan logomuz, öteki spor kulüplerine de ilham ve Örnek oldu; Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusu daha da yayıldı.

Cem Beyefendi, bu çalışmayı büsbütün gönülden, fiyat talep etmeden üstlendi ve bu türlü hoş bir eser ortaya çıktı. bütün topluluğumuz ismine kendisine teşekkürü bir borç bilirim.

Logomuz, 2023 yılı prestijiyle, Cumhuriyetimizin 100.yılında bütün formalarımızda, yelkende, kürekte, boksta, Fenerbahçemizin Mevcut olduğu her branşımızda yerini alacak.

Saygıdeğer Yüksek Divan Şurası Üyeleri,

Geçen haftadan itibaren Cumhuriyetimizin 100.yılı için Geri sayıma, görkemli bir aktiflikle başladık.

Yönetim Heyeti Üyelerimiz, YDK ve Kongre Üyelerimiz, derneklerimiz, şube sorumlularımız, atletlerimiz ve binlerce taraftarımız olarak Bağdat Caddesi’nde oluşturulan “Fener Alayı”nda Biricik gövde olarak bir ortaya geldik.

Yaklaşık 50 bin kişi, Göztepe 60.yıl Park’ından başlayarak stadımıza kadar gurur ve coşkuyla yürüdük.

Stadımızın yanındaki Feneri, içimizde hiç sönmeyecek cumhuriyet ateşini temsilen 29 Ekim 2023’e kadar sönmemek üzere yaktık.

Bu Uzaklık Fenerin mimarı, aydınlatmasında bilabedel takviye veren Philips aydınlatma firmasına da buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Artık bu tarihi anlara dair hazırlanan görüntümüzü bir Kez daha daima Birlikte izleyelim istiyorum. (Fener Alayı yürüyüşüne dair Özel hazırlanan görüntü salonla paylaşılır).

İştirak gösteren bütün üyelerimize, taraftarlarımıza müteşekkiriz. Köklerini bu topraklardan Meydan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı hoş bir biçimde gösterdik. Bu duruşla ne kadar gurur duysak az!

Sözlerime nihayet verirken; bu sene, 10 Kasım’da Tekrar Ceddimizin huzuruna gideceğiz. Artık bir geleneğimiz olmuş Fenerbahçe vapuruyla, liderimiz, atletlerimiz, üyelerimiz daima Birlikte 9’u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı’nda Ceddimizin huzurunda olacağız. aza Münasebetlerinden Mesul Yönetim Konseyi Üyemiz Selma Rodopman ve takımı bu bahiste bütün hazırlıkları yaptılar. Ayrıntılar en kısa müddette gerek SMS olarak gerek resmi mecralarımız aracılığıyla iletilecek. çok değerli iştiraklerinizi bekliyoruz.

Artık, Hukuktan Mesul Yönetim Şurası Üyemiz Sayın Fethi Pekin’in tüzük çalışmalarıyla alakalı kısa bir bilgilendirme konuşması olacak.

Hepinizi hürmetle selamlıyor, bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıklı günler diliyorum.

UĞUR DÜNDAR’IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Yüksek Divan Heyeti Lideri Uğur Dündar’ın, kulübün Yüksek Divan Konseyi Olağan Toplantısı’nda yaptığı konuşma aşağıdaki üzeredir:

“19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı bağımsızlık ateşini, askeri, siyasi ve diplomatik eşsiz zaferlerinin sonucunda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’le taçlandıran Aka Atatürk ve dava arkadaşlarını hürmet, Hasret ve minnet hislerimle bir Kez daha anıyor; Cumhuriyet’in 99. yılını en Samimi dileklerimle kutluyorum.

Ne Mesut biz Fenerbahçelilere ki dünya tarihinin kaydını tutan bütün sayfaların önünde hürmetle eğildiği en Aka dehanın muzaffer kumandan, eşsiz devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün daha 19 Mayıs’ta aklına koyduğu bağımsızlığın, medeniyetin, eşitliğin, bilimin ve aklın anahtarı olan Cumhuriyetin hem neferi hem de Feneriyiz.

Ne Mesut biz Fenerbahçelilere ki dün kayıkhanemizden Anadolu’ya silah sevkiyatı yaparken Cumhuriyete giden o meşakkatli yolun Feneriydik.

Ne Mesut biz Fenerbahçelilere ki ulusal çabaya moral olması için işgal kuvvetlerinin karma grubunu eze eze yenip General Harrington Kupası’nı müzemize taşıdığımızda Cumhuriyete giden o kutlu yolun Feneriydik.

Ne Mesut biz Fenerbahçelilere ki FETÖ’nün 3 Temmuz Kumpasında da Cumhuriyetin Feneriydik. Çünkü mevcudiyetimizin ve istikbalimizin yegâne temelinin bu olduğuna inanıyoruz. Bu Temel en Kıymetli hazinemizdir. İstikbalde de bizi bu hazineden yoksun etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlara karşı Tekrar Cumhuriyetin Feneri olacağız. Cumhuriyete tuttuğumuz Fenerin ışığı hiç sönmeyecek, gücü hiç tükenmeyecek. Ebediyen Cumhuriyetin Feneriyiz.

Bu vesileyle bir Kez daha Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor. En Aka Fenerbahçeli sevgilisi Atatürk ve silah arkadaşlarını hürmet, hasret, rahmet ve minnetle anıyorum.

Yaşasın laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyetimizin Feneri Fenerbahçemiz.”

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir